۳ راه افزایش وفاداری مشتری کسب‌وکارها

۳ راه افزایش وفاداری مشتری کسب‌وکارها مسلماً وفاداری مشتری، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در کسب‌وکارهای امروزی است.   تکرار فرآیند خرید و کسب‌وکار سبب علاوه‌ بر اینکه سبب رونق کسب‌وکار و تحقق اهداف مالی و بازاریابی کسب‌وکار می‌شود، سبب می‌شود تا از طریق بازاریابی و تبلیغات دهان به دهان …