افزایش مشارکت کارکنان

افزایش مشارکت کارکنان افزایش مشارکت کارکنان چند راهکار برای افزایش مشارکت و تعلق خاطر کارکنان به سازمان «این قوی‌ترین یا باهوش‌ترین‌ها نیستند که بقا می‌یابند. موجودی بقا می‌یابد که بهتر از همه بتواند تغییر را مدیریت کند.» این نقل قولی از «چارلز داروین» است. شاید صحبت او ربطی به کسب‌وکار …