برگه تقلب افزایش عملکرد برای مدیران

برگه تقلب افزایش عملکرد برای مدیران 1) به‌ محض بیدار شدن یک لیوان آب بخورید ♦ همچنین در طول روز سعی کنید آب زیادی بنوشید. این ساده‌ترین کاری است که می‌توانید برای افزایش عملکرد خود انجام دهید. 2) حتما صبحانه بخورید ♦ صبحانه مفید برای افزایش عملکرد شامل میوه‌ها، سبزی‌ها، …