رمز و راز موفقيت مديران در سازمان های ايرانی

رمز و راز موفقيت مديران در سازمانهای ايرانی یکی از مشکلات مدیریتی سازمانهای ایرانی نگرش غیر علمی به مدیریت است، با توجه به رشته تحصیلی و بیش از 23 سال تجربه مدیریتی در سطوح میانی مدیریت، رمز و راز موفقيت مديران در سازمانهاي ايراني را که خودم سعی در اجرای …