رقابت‌جو هستید یا منعطف؟

در مذاکره رقابت‌جو هستید یا منعطف؟ در مذاکره رقابت‌جو هستید یا منعطف؟با ما همراه باشید:   آیا از فکر درخواست افزایش حقوق از ترس به خود می‌لرزید یا وقتی به مواجهه با رئیستان فکر می‌کنید، دستخوش هیجان می‌شوید؟ در مذاکره رقابت جو هستید یا منعطف؟زمانی که صحبت از مذاکره به …