انفجار نادانی چیست؟

انفجار نادانی چیست؟       کاواساکی نظریه‌پرداز مدیریت و از مشاوران شرکت Apple، پدیده‌ای را در سازمانهای اداری و صنعتی عنوان می‌کند که استیو جابز از آن به عنوان «انفجار نادانی» نام می برد! این نظریه می‌گوید: مدیران لول بالا مدیران درجه یک، کسانی را استخدام می‌کنند که از …