افراد سمی

افراد سمی افراد سمی: ۵ خصوصیت افراد سمّی که شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد همه‌ی ما در زندگی خود افرادی را می‌شناسیم که آسیب های وارد شده از جانب آنها، از مزیت‌هایشان بیشتر است. با این وجود، تشخیص اینگونه از افراد سمی کار چندان دشواری نیست؛ بلکه مشکل اینجاست …

افراد سمی که باید از آنها دوری کنید

افراد سمی که باید از آنها دوری کنید افراد سمی که باید از آنها دوری کنید را در متن زیر دنبال کنید: آدم‌های سمّی چه نشانه‌های دارند؟ از کجا بدانید که با یک فرد سمّی معاشرت می‌کنید؟ و اگر اینطور است، بایدها و نبایدها در این خصوص کدامند؟ سروکار داشتن …

برخورد با افراد سمّی

برخورد با افراد سمّی       افراد سمّی با منطق در جنگ هستند برخی از آنان از اثرات منفی خود بر دیگران آگاه نیستند و برخی دیگر از این که بحران ایجاد و دیگران را تحریک کنند، لذت می برند در هر شکل آنان پیچیدگی های غیرضروری ایجاد می …