مدیران کوتوله

مدیران کوتوله مدیر کوتوله و مدیریت کوتوله پروری⁉️ ♦اکثر شرکتها،سازمانها و نهادهایی که دچار بحران شده اند با این نوع مدیریت به چالش کشیده شدند و دچار بحران گردیدند. پست مدیریت ♦مدیر کوتوله به مدیری اطلاق میشود که دارای دانش و علم و تجربه ای کم میباشد و پست مدیریت …