کسب و کار در نیوزیلند

کسب و کار در نیوزیلند     وقت‌شناسی وقتی صحبت از کسب‌وکار در نیوزیلند می‌شود، شیوه لباس پوشیدن محافظه‌کارانه شده و بیشتر شکل رسمی به خود می‌گیرد نیوزیلندی‌ها اغلب به موقع به تمام جلسات می‌رسند وقت‌شناسی بخشی از فرهنگ این کشور است، برنامه‌های کاری باید حداقل یک هفته جلوتر با …