اشتباهات مالی کارآفرینان

اشتباهات مالی کارآفرینان     مدیریت مالی کسب و کارها در مورد نحوه‌ی مدیریت مالی کسب و کارها نظرات متفاوتی وجود دارد، اما یک اصل کلیدی در این رابطه وجود دارد؛ بودجه‌ی مالی را مثل سرمایه‌ی شخصی خودتان مصرف کنید،معمولا کارآفرینان برای بقا‌ی شرکت در روز مبادا بیش‌ از حد …