اعتماد به نفس بالاتر

اعتماد به نفس بالاتر متن زیر مطالبی را در مورد اعتماد به نفس بالاتر ارائه می نماید:       این یک حس مشترک است: در حالی که خود را عمیقا مشغول کار کرده‌اید و تصور می‌کنید که کارتان عالی است، به نظر می‌رسد دیگران در کار خود پیشرفت بسیار …