صدور گواهینامه با اعتبار IAF؟؟؟؟؟

صدور گواهینامه با اعتبار IAF؟؟؟؟؟ حرف جدید و جالب کلاشان همین جمله ی بالاست.صدور گواهینامه با اعتبار IAF باید عرض شود که IAF  یک انجمن بین المللی است که همانطور که از نام آن پیدا می باشد انجمن بین المللی نهاد های اعتبار بخشی است.بر این اساس نهاد های اعتبار …