بهبود اعتماد به نفس با ایجاد 14 عادت ساده روزانه

بهبود اعتماد به نفس با ایجاد 14 عادت ساده روزانه       برای رسیدن به موفقیت، علاوه بر برنامه ریزی و پشتکار، به اعتماد به نفس کافی نیاز داریم. داشتن اعتماد به نفس بالا، مسیر رسیدن به اهداف را برایتان هموارتر می کند،اگر برای تقویت اعتماد به نفس انگیزه …