ممیزی مراقبتی

ممیزی مراقبتی در این بخش اطلاعاتی در رابطه با ممیزی ئاخلی ارائه شده است: ممیزی مراقبتی یک ممیزی دوره ای است که توسط ممیز شخص ثالث انجام می گیرد و هدف آن نظارت بر روی سازمان است تا الزامات استاندارد ایزو را رعایت نموده باشد. نهاد گواهی دهنده به صورت …

تفاوت ممیزی صدور و ممیزی مراقبتی

تفاوت ممیزی صدور و ممیزی مراقبتی ممیزی صدور گواهینامه ایزو: ممیزی صدور گواهینامه ایزو، همانگونه که در مقالات پیشین اشاره شد، بخش از فرایند صدور گواهینامه ایزو است که طی آن تیم ممیزی از طرف شرکت صدور گواهینامه ایزو در محل سازمان حاضر شده و میزان انطباق سازمان را با …

ممیزی چگونه انجام میشود؟

ممیزی چگونه انجام میشود؟ در اين قسمت اطلاعاتي در رابطه با چگونگي انجام فرايند مميزي (ممیزی چگونه انجام میشود؟) ارائه ميدهيم: 1-تشکیل تیم ممیزی در مرحله اول هر شرکتی باید تعدادی از کارشناسان خود را برای تیم ممیزی داخلی تعیین کرده به آنها آموزشهای لازم جهت انجام ممیزی را ارائه …

ممیزی چیست؟

ممیزی چیست؟ ممیزی یک بررسی و ارزیابی عینی اظهارات مالی یک سازمان است تا اطمینان حاصل شود که سوابق نماینده منصفانه و دقیق از معاملات مورد نظر خود هستند. این می تواند توسط کارمندان سازمان و یا خارج از سوی شرکت خارجی انجام شود. IRS می تواند حسابرسی برای تأیید …

اصول ممیزی

اصول ممیزی قسمت اول قسمت اول توضیحات در مورد اصول ممیزی به شرح ذیل می باشد: الف) درستکاري: مبنای حرفه ای بودن ممیزان و افراد مدیریت کننده برنامه ممیزی بایستی: – کار خود را با درستی و دقت و مسئولیت انجام دهند – تمام الزامات قانونی قابل کاربرد را رعایت و …

اصول ممیزی

اصول ممیزي برای اطلاعات در مورد اصول ممیزی متن زیر را توجه کنید: ¨ممیزی با اتکا به تعدادی اصول مشخص توصیف می شود. این اصول بایستی کمک کند تا ممیزی به ابزاری اثربخش و قابل اطمینان برای پشتیبانی از خط مشی ها و کنترل های مدیریت از طریق فراهم کردن …