ممیزی مراقبتی

ممیزی مراقبتی در این بخش اطلاعاتی در رابطه با ممیزی ئاخلی ارائه شده است: ممیزی مراقبتی یک ممیزی دوره ای است که توسط ممیز شخص ثالث انجام می گیرد و هدف آن نظارت بر روی سازمان است تا الزامات استاندارد ایزو را رعایت نموده باشد. نهاد گواهی دهنده به صورت …

ممیزی چیست؟

ممیزی چیست؟ در این بخش به دنبال پاسخی برای پرسش ممیزی چیست؟ هستیم: فرایندی نظام یافته٬ مستقل و مدون به منظور بدست آوردن شواهد ممیزی و ارزیابی آنها به صورت عینی جهت تعیین میزانی که معیارهای ممیزی برآورده می شوند. انواع ممیزی(Kinds of audit) ممیزی شخص اول First party audit …

ممیزی چگونه انجام میشود؟

ممیزی چگونه انجام میشود؟ در اين قسمت اطلاعاتي در رابطه با چگونگي انجام فرايند مميزي (ممیزی چگونه انجام میشود؟) ارائه ميدهيم: 1-تشکیل تیم ممیزی در مرحله اول هر شرکتی باید تعدادی از کارشناسان خود را برای تیم ممیزی داخلی تعیین کرده به آنها آموزشهای لازم جهت انجام ممیزی را ارائه …

اصول ممیزی

اصول ممیزی قسمت اول قسمت اول توضیحات در مورد اصول ممیزی به شرح ذیل می باشد: الف) درستکاري: مبنای حرفه ای بودن ممیزان و افراد مدیریت کننده برنامه ممیزی بایستی: – کار خود را با درستی و دقت و مسئولیت انجام دهند – تمام الزامات قانونی قابل کاربرد را رعایت و …