اصطلاحات ایزو 17025

اصطلاحات ایزو 17025 برخی از اصطلاحات ایزو 17025 در متن زیر قابل رویت است: ابزار مرجع: ابزاريست كه براي اندازه‌گيري يك پارامتر مشخص ساخته شده و دقت و صحت عملكرد آن (كاليبراسيون) توسط يك گواهينامه قابل رديابي (Traceable) تصديق شده است. بطور مثال: كاليبراسيون دستگاه اولتراسونيك “Star mans” جهت اندازه‌گيري پارامتر …