اشتباه های بازاریابی

اشتباه های بازاریابی اشتباه های بازاریابی را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: قسمت دوم ۴- بی‌توجهی به آموزش اگر آموزش‌های لازم بازاریابی را در اختیار کارمندان‌تان قرار ندهید، آن‌ها همچنان بدگمان خواهند بود و این مسئله می‌تواند به از بین رفتن کل مراحل بازاریابی منجر شود. جهت مشاوره ایزو …