درسهای از رهبری به نقل از هاروارد بیزینس ریویو

درسهای از رهبری به نقل از هاروارد بیزینس ریویو درسهای از رهبری به نقل از هاروارد بیزینس ریویو را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: اشتباه بزرگ اول رهبر مي شوم؛ بعد صميمي خواهم شد! صميميت بر رهبری مقدم است،اولين گام در مسير رهبری” صميميت” است، روايط متقابل با …

۱۳ اشتباه بزرگ مدیران ارشد

۱۳ اشتباه بزرگ مدیران ارشد     رابرت دانهام رابرت دانهام با توجه تجارب خود و مشاهده رفتار سایر مدیران ارشد اجرایی ،۱۳ اشتباه فاحش را شناسایی کرده است که معتقد است این اشتباهات مخصوص مدیران صنایع و شرکت های خاص نیست بلکه در تمام صنایع وجود دارد. ۱-گوش ندادن …