اشتباهات رایج مدیران

اشتباهات رایج مدیران  اشتباهات رایج مدیران :رابرت دانهام با توجه تجارب خود و مشاهده رفتار سایر مدیران ارشد اجرایی ،۱۳ اشتباه فاحش را شناسایی کرده است که معتقد است این اشتباهات مخصوص مدیران صنایع و شرکت های خاص نیست بلکه در تمام صنایع وجود دارد. گوش ندادن به سخنان کارکنان …