اشتباهات کارآفرینان

اشتباهات مالی کارآفرینان مقاله در ارتباط با اشتباهات مالی کارآفرینان مطالبی را ارائه میدهد .  قسمت اول در مورد نحوه‌ی مدیریت مالی کسب و کارها نظرات متفاوتی وجود دارد. اما یک اصل کلیدی در این رابطه وجود دارد؛ بودجه‌ی مالی را مثل سرمایه‌ی شخصی خودتان مصرف کنید. ▪️معمولا کارآفرینان برای …