هنر اعتماد به نفس

 هنر اعتماد به نفس هنر اعتماد به نفس: زبان بدن :“مای وست”، بازیگر و خواننده آمریکایی، همیشه سخنی برای گفتن داشت، برای مثال او می‌گفت “من با دو زبان حرف می‌زنم، زبان بدن و زبان انگلیسی.” صحبت کردن بدون استفاده از کلمات ممکن است به عنوان پدیده‌ای بی‌سابقه به نظر …

اشتباهات زبان بدن در شغل

اشتباهات زبان بدن در شغل   اشتباهات زبان بدن در شغل: اشتباهات زبان بدن که شما را از پیشرفت شغلی باز می دارد زبان بدن از جمله چیزهایی است که باعث پیشرفت شغلی‌تان می شود. شاید بدون این که متوجه باشید، مدام دست‌هایتان را در هم گره می زنید یا …