اشتباهات در گویندگی

اشتباهات در گویندگی متن زیر در مورد اشتباهات در گویندگی مطالبی را ارائه می نماید: پرهیز از اشتباهات رایج در فن بیان و گویندگی: لازم نیست نتیجه‌گیری اخلاقی و تفاسیر شخصی را بازگو کنید،وقتی داستانی را روایت می‌کنید، چه مربوط به خودتان باشد و چه مربوط به شخصی دیگر، لازم …