مساله خود را «اسکمپر» کنید!

مساله خود را «اسکمپر» کنید! ما بارها شنیده ایم که یک مساله را بزرگ نکنید، که البته نکته درستی است اما گاهی اوقات بزرگ کردن یک بعد از مساله می تواند راهگشا باشد. این پیشنهاد ويژه تکنیکی است به نام اسکمپر. نام اسکمپر از اول چند فرمان برداشته شده است …

تکنیک های ایده پردازی

تکنیک های ایده پردازی تکنیک های ایده پردازی را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   بخش اول ۱. تکنیک اسکمپر: تکنیک SCAMPER روشی برای ایده پردازی است که توسط باب اِبری (Bob Eberie) طراحی شده و قدرت اراده را در ایده پردازی به عنوان محرک اصلی در نظر …