نتیجه‌نگری

نتیجه‌نگری (Outcome bias) متن زیر مطالبی را در مورد نتیجه‌نگری خدمت شما عزیزان ارائه می نماید:   نوعی سوگیری شناختی است که ذهن وقتی برای تصمیم‌گیری به قضاوت می‌نشیند به جای آنکه کل فرایند تصمیم‌گیری و کیفیتش را مد نظر قرار دهد فقط به نتایج تصمیم اهمیت می‌دهد. گاهی اوقات …