استمرار فرايند مديريت ريسك

استمرار فرايند مديريت ريسك   در اين متن اطلاعاتي در رابطه با استمرار فرايند مديريت ريسك ارائه شده است: مدیریت ریسک نه‌تنها در ابتدای پروژه، که باید در سراسر طول عمر پروژه انجام شود. به‌عنوان مثال اگر مدت زمانی که برای انجام یک پروژه برآورد شده سه ماه است، ارزیابی …