سبک رهبری اثر بخش

سبک رهبری اثر بخش متن زیر مواردی ریز را سبک رهبری اثر بخش نمایش می دهد:     مقدمتا لازم به ذکر است که سبک رهبری مدیران تابعی است از شناخت آنان از انسان و ماهیت وجودی انسان،طبیعی است که اگر انسان را موجودی تنبل،تن پرور و فاقد حس مسئولیت …

۹ اشتباه مدیران که منجر به استعفای کارکنانشان می‌شود

۹ اشتباه مدیران که منجر به استعفای کارکنانشان می‌شود ۹ اشتباه مدیران که منجر به استعفای کارکنانشان می‌شود در متن زیر دنبال کنید؛ 9 اشتباه مدیران را در متن زیر دنبال کنید؛ ۱. آنها از کارکنان خود بیش از حد کار می‌کشند ۲. آنها توجهی به نقش‌آفرینی‌های مثبت افراد ندارند …