استعداد یابی نیروی کار قسمت 6

استعداد یابی نیروی کار اهمیت استعداد یابی نیروی کار قسمت 6  قسمت ششم چرا مبحث مدیریت استعداد امروزه مورد توجه ویژه قرار گرفته است؟ بحث مدیریت استعداد موضوع مهمی است و لازمه مدیریت در هر سازمانی است سازمان ها باید در کنار رعایت کردن استاندارد های مدیریتی مثل مشاوره سیستم …

استعداد یابی نیروی کار قسمت 5

استعداد یابی نیروی کار قسمت 5 اهمیت استعداد یابی نیروی کار قسمت 5  قسمت پنجم مدیریت هدفمند استعداد مسئله مهم، حفظ هماهنگی و تناسب در استراتژی مدیریت استعدادهاست. در استعداد یابی نیروی کار :بیشتر سازمانها در هنگام انتخاب بر دانش، مهارتها و رفتارهای مورد نیاز برای انجام وظیفه در نقش …

استعداد یابی نیروی کار قسمت 4

استعداد یابی نیروی کار قسمت 4 اهمیت استعداد یابی نیروی کار  قسمت چهارم مدیریت استعداد یا مدیریت استعدادیابی را سرمایه‌گذاری در توسعه کارکنان، شناسایی جانشین ها و افراد با استعداد در سازمان و بالنده کردن آنان برای ایفای نقشهای گوناگون رهبری تعریف می‌کنند. لوئیس و هاکمن(2006) براساس تعاریف موجود از …

استعداد یابی نیروی کار قسمت 3

استعداد یابی نیروی کار  اهمیت استعداد یابی نیروی کار  قسمت سوم مفهوم مدیریت استعداد واژه مدیریت استعداد اولین بار در اواخر دهه ۹۰ و زمانی ارائه شد که محققان گروه مک کینزی دریافتند بهترین اقدامات که شرکتها را بـه عملکرد بـالایی رسانیده است مدیریت استعدادها است. شرکت آریان گستر در …

استعداد یابی نیروی کار قسمت 2

استعداد یابی نیروی کار  اهمیت استعداد یابی نیروی کار  قسمت دوم در این میان نیروی انسانی با کیفیت و دانش محور، مهمترین مزیت رقابتی و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است. از این رو توسعه قابلیت‌ها، تخصص و تعهد کارکنان فرهیخته، مهمترین چالش مدیریت در زمان ما …

استعداد یابی نیروی کار قسمت 1

استعداد یابی نیروی کار اهمیت استعداد یابی نیروی کار قسمت اول عصر حاضر، عصر سازمانهاست و متولیان این سازمانها و از مهمترین منابع موجود در سازمان، منابع انسانی آنهاست. مدیریت صحیح منابع انسانی می‌تواند باعث کاهش هدر رفت تمامی منابع گردد. جهت اخذ ایزو و مشاوره ایزو 9001 با کارشناسان …