استعداد های مدیران جهان

استعداد های مدیران جهان استعداد های مدیران جهان استعداد‌های مشترک بین مدیران بزرگ جهان مصاحبه‌های تخصصی و دقیق موسسه گالوپ با مدیران موفق و بزرگ دنیا نشان داده که اغلب این مدیران دارای استعدادها و توانایی‌های مشابهی بوده و هستند که وجود تمام یا بخش عمده‌ای از این استعدادها در …