استرس شغلی و اضافه وزن

استرس شغلی و اضافه وزن استرس شغلی استرس شغلی مطمینا می تواند عوارض بسیاری برای کارکنان -از فرسودگی شغلی تا آسیب به سلامتی-داشته باشد ، اما آیا می تواند در محل کار به افزایش وزن کمک کند؟   نظرسنجی کارکنان در ایالت متحده آمریکا مطابق نظرسنجی انجام شده ،نزدیک به ۶۰ …