استراتژی

استراتژی اطلاعات در مورد استراتژی را در متن زیر مطالعه نمایید: راهبرد یا استراتژی شاخه ای از علم مدیریت است که در فنون نظامی، اقتصاد، تجارت و به ویژه عرصه سیاست کاربرد دارد. طبق تعریف لغت نامه وبستر، «راهبرد، علم برنامه ­ریزی و هدایت عملیات نظامی بزرگ در مقیاس کلان، …