استراتژی STP

دیجی کالا چگونه از استراتژی STP استفاده کرد؟ دیجی کالا چگونه از استراتژی STP استفاده کرد؟با ما همراه بمانید: در آن سال‌ها (حدود سال 1385) دیجی‌کالا تنها یک تیم کوچک 7 نفره بود،سعید و حمید محمدی (بنیانگذاران دیجی‌کالا) هم منابع و امکانات زیادی در اختیار نداشتند،پس نمی‌توانستند در همان ابتدا …