استراتژی های جنریک

استراتژی های جنریک استراتژی های جنریک را در متن زیر مطالعه بفرمایید:     استراتژی کلاسیک این نوع استراتژی به عنوان فرایندی از پیش خواسته و عقلائی در نظر گرفته شده که به طور عقلائی و با استفاده از تجزیه و تحلیل های لازم،تبیین می گردد،مفروضات این رویکرد آن است …