هفت استراتژی موفقیت

هفت استراتژی موفقیت هفت استراتژی موفقیت را در متن زیر مطالعه بفرمایید: قسمت اول یکی از نمایشنامه‌های معروف شکسپیر می‌گوید افراد موفق یا برای آن کار زاده شده‌اند یا برای موفقیت سخت تلاش می‌کنند. انسان‌های متوسط اغلب فکر می‌کنند برای موفقیت باید تمام وقت خود را به کار کردن بپردازند. …