چهار فرد تاثیرگذار در تیم

چهار فرد تاثیرگذار در تیم چهار فرد تاثیرگذار در تیم های کاری را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: ◊ساختن یک کسب‌وکار ساده نیست. مدیریت و سازماندهی یک استارتاپ شامل جزئیات زیادی می‌شود. اما یکی از مهم‌ترین مسائل،انتخاب اعضای مناسب برای تیم است، چراکه آگاهی و اجرای این جزئیات …

مدلهای تغییرذهن

مدلهای تغییرذهن مدلهای تغییرذهن را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:     هوارد گاردنر در کتاب خود هفت عامل را مشخص کرده است (گاهی اوقات آن‌ها را اهرم می‏ نامد) که می‏توان در همه موارد تغییر ذهن به کاربرد. این هفت عامل عبارت‌اند از: استدلال: کسانی که خود …