چگونه چرخه افکار منفی را متوقف کنیم؟

 چگونه چرخه افکار منفی را متوقف کنیم؟ زندگی بسیار سخت شده،با این همه عدم اطمینان، ترس و اضطراب شدید، جای تعجب نیست که بسیاری از ما خود را در حال تجربه بدترین سناریوها و افکار و احساسات ترسناک می‌بینیم. به محض این که در این گودال منفی قرار گرفتیم، بیرون …