شخصیت را استخدام کنید

شخصیت را استخدام کنید متن زیر مطالبی را در مورد بحث شخصیت را استخدام کنید را ارائه می نماید: مهارت را آموزش دهید ◊هِرب کِلِنهر (Herb Kelleher) یکی از مؤسسان شرکت هواپیمایی Southwest، نقل قول جالبی درباره معیار استخدام کارکنان جدید دارد او می‌گوید؛ «اگر نگرش مثبت نداری،استخدامت نمی‌کنیم،حتی اگر …

در مقام بردباری

درمقام بردباری متن زیر مطالبی را در مورد بحث در مقام بردباری را خدمت شما عزیزان ارائه می نماید: چرخ زندگی همیشه نمی‌تواند به یک منوال بچرخد! زندگی ما آدم‌ها هم مثل طبیعت فصل‌های مختلفی دارد. گاهی ممکن است شرایط جوی و محیطی زندگی ما به طراوت بهار و گرمی …