برخورد با همه انواع کارکنان

هیچ روش واحدی برای برخورد با همه انواع کارکنان وجود ندارد؟ هیچ روش واحدی برای برخورد با همه انواع کارکنان وجود ندارد؟با ما همراه بمانید: مدیران بزرگ سعی می‌کنند به‌گونه‌ای رفتار کنند که خود کارکنان دوست دارند با آنها رفتار شود،مدیران بزرگ با این رویکرد در عمل برای کارمندانشان ارزش …

هرکسی استثنایی است

هرکسی استثنایی است هرکس استثنایی است و فرق دارد لذا متن زیر را دنبال بفرمایید:   جمله «هرکس استثنایی است» برای خیلی‌ها جمله‌ای آشنا و پذیرفته شده است. معنای اول این جمله آنست که هر فردی مجموعه‌ای از استعدادها و توانمندی‌هاست که او را از سایرین متمایز می‌سازد. با این …