کارکنان مدیر جدید را دوست داشته باشند

کارکنان مدیر جدید را دوست داشته باشند کارکنان مدیر جدید را دوست داشته باشند متن زیر گویای این مساله می باشد:     الگوهای رفتاری مطلوب را به‌طور غیرمستقیم به کارکنان‌تان بیاموزید! -هر مدیری باید بداند که گوش کارکنان از پند و نصیحت‌های مدیران پیش از او پر است و …

چرا باید هدف را مشخص کرد؟

چرا باید هدف را مشخص کرد؟ متن زیر با عنوان چرا باید هدف را مشخص کرد؟ راهگشای سوالات شماست.با ما همراه باشید: هنگام آغاز کردن هر وظیفه باید اهداف روشنی تعیین شود. چرا که : -اهداف حدود کار را تعیین کرده و ذهن و فعالیت شخص را برای انجام دادن آن …