استراتژی دوره MBA

استراتژی دوره MBA استراتژی دوره MBA را در متن زیر مشاهده بفرمایید و دنبال کنید:     ویژگی افرادی که در مسیر استراتژی پیش می‌روند چیست؟ 1-علاقه‌مندی: حساس بودن به آنچه که در واحد، شرکت، صنعت و محیط کسب و کار می‌گذرد. 2- انعطاف پذیری: وقتی لازم است، می‌توانند رویکردها …

استاندارد QS 9000

استاندارد QS 9000     صنایع خودروسازی امریکا مجموعه الزامات سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودروسازی امریکا که عمدتا مربوط به شرکت های فورد، جنرال موتور وکرایسلر می باشد و تحت عنوان QS9000 شناخته می شود،آخرین بازنگری این الزامات که در سال 1998 منتشر شده است حاوی دو بخش است؛ بخش …

استاندارد QS 9000

استاندارد QS 9000     صنایع خودروسازی امریکا مجموعه الزامات سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودروسازی امریکا که عمدتا مربوط به شرکت های فورد، جنرال موتور و کرایسلر می باشد و تحت عنوان QS 9000 شناخته می شود،آخرین بازنگری این الزامات که در سال 1998 منتشر شده است حاوی دو بخش …