تعريف و اهميت رعايت استاندارد هاي بين المللي

تعريف و اهميت رعايت استاندارد هاي بين المللي   در اين متن اطلاعاتي در رابطه با تعريف و اهميت رعايت استاندارد هاي بين المللي ارائه شده است: تعریف استاندارد استاندارد و استاندارد کردن، از پایه‏های علم و فن‏آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد. استاندارد عبارت …

ایمنی در جوشکاری

ایمنی در جوشکاری جوشکاری و برشکاری از جمله فعالیت های خطرناک هستند و ریسک های ایمنی و بهداشت رابر کارگران وارد می کند. برطبق گفته OHSAS ،ریسک ناشی از آسیب ها به تنهایی یبش از 4 برابر مرگ و میر در طول مدت کاری است.حفاظت کردن کارگران در زمان انجام …