سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران فعاليت‌هاي سازمان ملي استاندارد ايران در پنج حوزه استانداردسازي، ارزيابي انطباق، اندازه‌شناسي، تاييدصلاحيت و فعاليت هاي پژوهشي استاندارد تعريف مي شود. استانداردسازی در سازمان ملی استاندارد ایران به عهدة معاونت تدوین و ترویج استاندارد قرار دارد و وظیفه آن تدوین استانداردهای ملی جدید یا بروزرسانی استانداردهای …

استاندارد ملی ایران

استاندارد ملی ایران استاندارد ملی ایران چیست و شرایط آن چگونه است؟ استاندارد (Standard) به معنی نظم و قاعده, قانون و مفاهیم می‌باشد.سازمان اداره استاندارد ملی ایران به عنوان متولی بازرسی فنی و کیفی کالاهای ایرانی وظیفه تدوین استاندارد ایران ISIRI را دارا می باشد. بیش از ۲۶۰۰۰ استاندارد در …

از فرهنگ سازمانی خود سر در بیاورید

از فرهنگ سازمانی خود سر در بیاورید   آگاهی از فرهنگ سازمانی قبل از آنکه بتوانید تغییری را ایجاد کنید باید کاملا از فرهنگ سازمانی خود آگاه باشید،در فرهنگ سازمانی شما تعیین کننده ها چه هستند؟ رفتار محترمانه با کارمندان جزو فرهنگ سازمانی شماست؟ آیا سرعت کارها مهم است یا …