EPR چيست؟

EPR چيست؟ در اين متن اطلاعاتي در رابطه با اينكه EPR چيست؟ و چگونه قادر است عملکرد تجاری یک شرکت را بهبود بخشد؟ ارائه ميشود: سیستم جامعی است که سعی در یكپارچه سازی همه وظایف و بخشهای موجود در یک سازمان با استفاده از یک سیستم کامپیوتری واحد دارد که بتواند نیازهای …

كلياتي در خصوص مفاهیم مدیریت

كلياتي در خصوص مفاهیم مدیریت در اين متن كلياتي در خصوص مفاهیم مدیریت در اختيارتان قرار ميدهيم: تعريف مديريت مدیر در لغت به معنای کارگردان میباشد و مدیریت به معنای کارگردانی. در این صورت مدیریت شامل هر نوع کارگردانی در هر سطحی میشود و مفاهیم دیگری مانند رهبری و هدایت را …

آشنایی با مفاهیم توسعه مدیریت

آشنایی با مفاهیم توسعه مدیریت اهداف سیستمی سازمان چه شاخصهایی باید داشته باشند؟ اهداف باید به صورت S.M.A.R.T (خاص، قابل سنجش، قابل دستیابی، واقع بینانه و مبتنی بر زمان) طراحی شوند و باید در تمامی سطوح شرکت ارتباط داشته باشند، به این معنی که هر کارمند باید بداند چگونه کار …

استاندارد مديريت كيفيت

استاندارد مديريت كيفيت در اين متن اطلاعاتي در رابطه با استاندارد مديريت كيفيت ارائه شده است : استاندارد ایزو 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند، بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند. معنای مدیریت را برنامه ریزی، …