استاندارد محیط زیست

استاندارد محیط زیست استاندارد محیط زیست استاندارد محیط زیست، مجموعه‌ای از اصول و رهنمودها است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا عملکرد زیست‌محیطی خود را بهبود بخشند و تاثیرات منفی خود بر محیط زیست را کاهش دهند. یکی از شناخته‌شده‌ترین استانداردهای محیط زیستی، ISO 14001 است. :استاندارد ایزو 14001 استاندارد …