جذب ثروت

جذب ثروت  باورهای ثروت ساز قوی و جذب ثروت  قسمت اول می‌دانیم که هر اتفاقی که برای ما می‌افتد به باورهای ما بستگی دارد. جهان مثل آیینه، تصاویری از باورهای ما را به ما نشان می‌دهد. مکانیزم جهان اینگونه هست که هر باوری داشته باشید را به شما ثابت می‌کند، …