چگونه هم مقتدر باشید هم مهربان؟

چگونه هم مقتدر باشید هم مهربان؟ چگونه هم مقتدر باشید هم مهربان؟ با ما همراه بمانید: سبک مدیریتی مبتنی بر اقتدار همراه با مهربانی دارای ابعاد کاربردی و آموزنده‌ای برای مدیران و روسایی است که با تنوع نژادی، مذهبی و فرهنگی گسترده‌ای در سازمان خود مواجهند و همین مساله برقراری …

جذب ثروت

جذب ثروت  باورهای ثروت ساز قوی و جذب ثروت  قسمت اول می‌دانیم که هر اتفاقی که برای ما می‌افتد به باورهای ما بستگی دارد. جهان مثل آیینه، تصاویری از باورهای ما را به ما نشان می‌دهد. مکانیزم جهان اینگونه هست که هر باوری داشته باشید را به شما ثابت می‌کند، …