استاندارد ملی ایران چیست؟

استاندارد ملی ایران چیست؟ استاندارد ملی ایران چیست؟با ما همراه بمانید: استاندارد ملی ایران چیست و شرایط آن چگونه است؟با ما همراه بمانید: ◊استاندارد (Standard) به معنی نظم و قاعده, قانون و مفاهیم می‌باشد،سازمان اداره استاندارد ملی ایران به عنوان متولی بازرسی فنی و کیفی کالاهای ایرانی وظیفه تدوین استانداردهای …