حفاظت محیط زیست

حفاظت محیط زیست استاندارد ISO 14001 استاندارد زیست محیطی محسوب میشود .که برای حفاظت از محیط زیست است . از جمله مهم ترین مواردی که می بایست مطابق با  استاندارد HSE رعایت شود شامل: -ملاحضات خاکبرداری به دلیل آلودگی احتمالی خاک ، کار خاکبرداری می بایست تنها بعد از اخذ …