هشت استراتژی مدیریت استعداد برای شرکت های استارت اپ

هشت استراتژی مدیریت استعداد برای شرکت های استارت اپ:       هشت استراتژی مدیریت استعداد را دنبال کنید؛ 1- دست بالا را بگیرید، بهترین افراد را برای پست مورد نظر انتخاب کنید نه افرادی که از شما پایین تر باشند. 2- از داخل ارتقا دهید. افراد با استعداد زیادی …