معلوليت رشد اندامی چیست ؟

معلوليت رشد اندامی چیست ؟ معلوليت رشد اندامی چیست ؟با ما همراه بمانید: در بدن انسان ، معلولیت حاصل از رشد اندامی این است که فقط یک اندام انسان ، مثلا پاهای انسان رشد کند،اما اگردستان شما ، متناسب پاهای شما رشد نكند و یا فقط دستان شما دوبرابر بزرگتر …

تصمیم گیری بر اساس واقعیات و اطلاعات عینی

تصمیم گیری بر اساس واقعیات و اطلاعات عینی حال تصمیم گیری همه ما بویژه مدیران دائما در حال تصمیم گیری هستیم و تصمیمات ما بر سرنوشت دیگران اثر میگذارد. در حوزه مدیریت منابع انسانی، تصمیم گیری برای استخدام، پاداش، انتصاب و … از مهمترین انواع تصمیمات هستند. تصمیم گیری میتواند …

دو روش حل مساله برای ارائه یک خدمت

دو روش حل مساله برای ارائه یک خدمت دو روش حل مساله برای ارائه یک خدمت را در متن زیر دنبال بفرمایید؛ 1)حل مساله با نمایش (ست گادین): مطمئن شوید مشتری می داند چقدر سخت در تلاش هستید و نهایت سعی تان را برای خدمت رسانی انجام می دهید . …

بیانیه جهت گیری استراتژیک چیست؟

بیانیه جهت گیری استراتژیک چیست؟     پروفسور کاپلان و نورتون آقایان پروفسور کاپلان و نورتون، مبدعان کارت امتیازی متوازن BSC در رویکردشان برای اجرای موثر استراتژی ، به موضوع جهت گیری استراتژیک می پردازند؛بیانیه جهت گیری استراتژیک، آخرین سند فرآیند تدوین استراتژی می باشد؛ تدوین استراتژی شرکت در واقع …