اساس ارزیابی مصاحبه کنندگان

اساس ارزیابی مصاحبه کنندگان اساس ارزیابی مصاحبه کنندگان را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ♦ مصاحبه مثل شرط‌بندی، غیرقابل پیش‌بینی است. بعضی از کارفرمایان در جذب نیرو بیشتر مهارت دارند. اما بسیاری از مسوولان مصاحبه، نه آموزش دیده‌اند و نه تجربه دارند. فقط هر چیزی به ذهنشان می‌رسد، …