چهار راهبرد اساسی مدیران امروز

چهار راهبرد اساسی مدیران امروز       باب مورتیز کمپانی «PricewaterhouseCoopers» یا به اختصار PwC، بیش از دو دهه است که بخشی از منابع خود را وقف بررسی عملکرد و نظر سنجی از صدها مدیر موفق در سرتاسر دنیا کرده است تا بتواند از این طریق، راهکارهای مدیریتی و …

فرآیند تغییرات اساسی

فرآیند تغییر   تغییرات موفقیت‌آمیز توانایی تغییر بخش مهمی از محیط کسب و کار است. سازمانهایی که می‌خواهند به تغییرات موفقیت‌آمیز دست یابند باید بر فرصت‌ها متمرکز شوند و در آغاز جاده تغییر، باید چند پرسش زیر را از خود بپرسند: چه چیزی باید بهبود داده شود؟چگونه باید بهبود داده …